Kontakter

Email address for Migranti: migranti@riseup.net

Här finns det projekt och organisationer – med olika ideologiska bakgrund – som stötter migrantarbetares självorganisering i Europa.

Amazon Workers International

AngryWorkers (UK)

chefduzen.de (Germany)

FAU (Germany)

Horeca United (Netherlands)

Husby arbetarcentrum (Sweden)

IP (Poland)

Karmína (Slovakia)

Kon-flikt (Bulgaria)

Manteros (Sindicato popular de vendedores ambulantes, Spain)

Migrante International (network of Phillipine migrant workers)

SAC-Syndikalisterna (Sweden)

SI Cobas (Italy)

SOC-SAT (Spain)

Solidarisch in Gröpelingen (Germany)

Solidariteitsnetwerk Vloerwerk (Netherlands)

United Voices of the World (UK)