Till stöd för strejkande i hela Europa

Solidariska byggares internationella strejkkassa till Joe Hills minne

Just nu pågår en strejk i tyska Gräfenhausen. 98 lastbilsförare har av sin arbetsköpare lurats på mellan 2 500 och 13 000 €. Sammanlagt saknas över 500 000 €. Förarna kommer liksom majoriteten av oss från länder i före detta Sovjetunionen. Förutom ursprunget delar vi också erfarenheten av att vara migrantarbetare i Europa. Det är en erfarenhet som inte bara handlar om att våra löner är lägre och våra arbetsvillkor är sämre. Gång på gång tvingas vi dessutom ta till strid för något så grundläggande som lön för utfört arbete. Det är en strid som kan tas på många sätt, men som bäst tas kollektivt.

Vi tillhör den minoritet av migrantarbetare som haft turen att hitta till en fackförening i vilken vi kan vara fullvärdiga medlemmar från första dagen. Vårt kollektiv vid konflikt och strejk är därför givet och starkt. De allra flesta migrantarbetare har inte den turen. Genom skapandet av Solidariska byggares internationella strejkkassa till Joe Hills minne vill vi utvidga vårt kollektiv till dem som annars saknar ett. Strejkkassan är öppen för donationer från alla, men reserverad för strejkande migrantarbetare i Europa. Vårt mål är att alla strejkande migrantarbetare genom strejkkassan ska kunna kompenseras åtminstone till hälften för det inkomstbortfall som en strejk medför.

I ett mer omedelbart delmål strävar Solidariska byggares internationella strejkkassa till Joe Hills minne att samla ihop tillräckliga medel för att kunna kompensera samtliga strejkande vid Gräfenhausen med 1000 € för den dryga månad som de har strejkat utan inkomst. Vi har alltså föresatt oss att på mycket kort tid samla in 98 000 €.

Beslutet om att inrätta en internationell strejkkassa togs på ett av Solidariska byggares välbesökta medlemsmöten.

Eftersom arbetsmarknaden är segregerad skiljer sig också de fackliga kamperna åt. Medan svenska och tyska arbetare kämpar för att förbättra villkor och höja löner, är vi tvingade att ta till kamp för att få ut det till vilket vi redan har rätt i lag och avtal. Vi stöder helhjärtat de europeiska arbetarnas kamp och hoppas nu få stöd i vår. Liksom det är i alla arbetares intresse att lönerna höjs och villkoren förbättras, är det i allas intresse att arbetsköpare som struntar i lagar och avtal möter samlat motstånd.

Vi tar emot bidrag på kontot nedan och vidarebefordrar fortlöpande de inkomna medlen till förarna i Gräfenhausen.  


Bankgiro:
579-6289 (Stockholms LS)
Märk ”Joe Hill”

Betalning från utlandet:
IBAN: SE4750000000052671153651
BIC: ESSESESS
SEB
106 40 Stockholm

Märk ”Joe Hill”

Om Solidariska byggare

Solidariska byggare är en fackförening inom SAC. Fackföreningen bildades för två år sen och organiserar nästan uteslutande migrantarbetare. Under sina första två år har fackföreningen omfördelat 15 miljoner kronor från arbetsköpare till arbetare genom förhandling, blockader, strejker och rättsprocesser. Mer om Solidariska byggares verksamhet går att läsa i boken Något har hänt – 100 berättelser från den nya arbetsmarknaden som finns för gratis nedladdning på fem språk (svenska, ryska, spanska, ukrainska och engelska) på vår hemsida:

https://www.solidariskabyggare.se/var-bok-nagot-har-hant/