Budowanie Klasowej Siły Ponad Granicami Państw


Witamy w Sieci Migrujących Pracowników i Pracownic

Znaj swoje prawa

Wyszukaj na stronie użyteczne informacje o swoim kraju. Skontaktuj się ze związkami zawodowymi i inicjatywami syndykalistycznymi w swojej okolicy i uzyskaj informacje na temat swoich praw. Wiedza to siła!

Organizuj się

Rozmawiaj ze swoimi koleżankami i kolegami o waszych zarobkach i warunkach pracy. Jedyną drogą do ich poprawy jest wspólne działanie. Gdy jesteśmy zjednoczeni i zjednoczone, szefowie nie mogą nas zwodzić. Solidarność to siła!

Stawiaj opór

Aby skutecznie bronić się w naszych miejscach pracy, nie możemy polegać na rządzie i instytucjach państwowych. Siła w miejscu pracy nie będzie nikomu dana, należy ją sobie wziąć. Akcja bezpośrednia to siła!