Контакти

Email address for Migranti: migranti@riseup.net

Тук са изредени инициативите и синдикатите, които подкрепят самоорганизацията на работниците мигранти в Европа.

Amazon Workers International

AngryWorkers (Англия)

chefduzen.de (Германия)

FAU (Германия )

Horeca United (Холандия)

Husby arbetarcentrum (Швеция)

IP (Полша)

Karmína (Словакия)

Kon-flikt (България)

Manteros (Испания)

Migrante International (Филипините)

SAC-Syndikalisterna (Швеция)

SI Cobas (Италия)

SOC-SAT (Испания)

Solidarisch in Gröpelingen (Германия)

Solidariteitsnetwerk Vloerwerk (Холандия)

United Voices of the World (Англия)