Информационна кампания за работниците мигранти от Украйна във Варна

Работници от колектива Конфликт във Варна организирахме информационна кампания за работниците мигранти от Украйна.

България е на второ място в Европа по процент регистрирани за временна закрила украински бежанци, на база общ брой престояващи в страната.

Към този момент през България са преминали над 185 000 бежанци от Украйна, като над 87 000 от тях са се установили в страната и са започнали или възнамеряват да започнат да работа.

В момента в България функционира олекотен режим, който позволява на бежанците от Украйна да започнат работа бързо и лесно. Кандидатствайки за статут на бежанец, всеки украински работник получава пълни трудови права, дори процедурата по получаване на статута все още да не е завършила. С неговото получаване, същите права получават и преките му роднини.

Въпреки това, много от местните шефове ще опитат да се възползват от трудностите, пред които са изправени хората започващи работа в чужда държава, като езиковата бариера и непознаването на местното трудово законодателство, за да предложат по-неблагоприятни условия на труд и заплащане. За да не бъдат мамени, важно е всеки работник да познава своите права.

За целта изработихме листовка съдържаща информация за правата на работното място, които всеки работник трябва да знае, както и важна информация за нивата на заплащане в различни сектори във Варна и региона. Листовката бе изработена съвместно с украински работници от Варна и издадена на украински, руски и български. Листовката се разпространява в центъра за прием и настаняване на бежанци от Украйна във Варна, като в нейното разпространение се включиха и доброволци.

Използваме раздаването на листовките не само за да подобрим информираността и да помогнем на уркаинските работници да получат справедливо заплащане и условия на труд, но и да заздравим връзките между местните работници и работниците мигранти в духа на взаимопомощта и защитата на общите ни интереси срещу шефовете и експлоатацията.