Gradimo klasnu moć preko nacionalnih granica


Dobro došli u Mrežu radnika migranata

Upoznaj se sa svojim pravima

Potraži na sajtu korisne informacije vezane za tvoju zemlju. Uspostavi kontakt sa sindikatima i sindikalnim inicijativama u mestu u kojem se nalaziš i zatraži informacije o tvojim pravima kao radnik migrant. U znanju je moć!

Organizuj se

Talk to your colleagues about your shared working conditions and pay. The only way Razgovaraj sa kolegama o zajedničkim radnim uslovima i platama. Jedini put ka poboljšanju uslova je zajednička akcija. Kada smo ujedinjeni, gazde ne mogu da nas prevare. U solidarnosti je moć!

Uzvrati udarac

Ne možemo zavisiti od vlasti ili državnih institucija da nas zaštite na našim radnim mestima. To zavisi od nas i naših kolega. Moć na radnom mestu se ne daje, ono treba da se osvoji. U direktnoj akciji je moć!